De Papier Biënnale 2022 'Transition' trok een recordaantal bezoekers (13.150). De bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstenaar. Met een overtuigende meerderheid van 5.530 stemmen, ruim een derde, heeft Anita Groener de Publieksprijs gewonnen; een solotentoonstelling in Museum Rijswijk.

Anita Groener (1958) is een Nederlandse kunstenaar die al jaren woont en werkt in Dublin. Ze exposeert door heel Europa en haar werken zijn wereldwijd opgenomen in museale en particuliere collecties. Sinds 2015 ligt de focus in haar werk voor een belangrijk deel op de dialectiek van thuis zijn en ontheemding. Sinds het begin van de mensheid trekt men over de wereld, soms uit eigen keuze, maar vaak ingegeven door honger, onveiligheid en oorlog.

Een recordaantal van mensen is momenteel noodgedwongen op de vlucht met achterlating van huis, haard, familie en geliefden. Voor deze groep mensen is transitie een gedwongen werkelijkheid. Het kunstwerk dat geëxposeerd werd op de Papier Biënnale heet Prolonged by a hundred shadows. In het werk laat Anita Groener de toeschouwer zien hoe kwetsbaar we allemaal zijn als mens. Het gebruik van het zwarte papier maakt iedereen gelijk waardoor je je eenvoudig kan vereenzelvigen met de mensen die met zware bepakking op weg naar het onbekende zijn.
In de tentoonstelling Anita Groener. To the Edge of Your World zal de diversiteit in haar oeuvre zichtbaar worden.